Podmienky registrácie

1.) Online katalóg spoločnosti Trend Hygiena s.r.o. slúži na uľahčenie objednávania ponúkaného sortimentu tovaru.

2.) Registrovať sa môžu fyzické a právnické osoby po zadaní identifikačných údajov svojej spoločnosti.

3.) Registráciu fyzických osôb - nepodnikateľov vykonáva správca systému po zaslaní údajov na adresu:
registracia@trendhygiena.sk.

 4.) Vstupné údaje do online katalógu sú zasielané po prekontrolovaní správnosti uvedených údajov. Zasielanie vstupných údajov nie je automatické, zvyčajne sú doručené do 24 hodín .

5.) Ak zákazník neobdrží vstupné údaje do 24 hodín, treba kontaktovať správcu systému na tel. č. 0911 761 763 alebo e-mailom na registracia@trendhygiena.sk.