Pečať spoľahlivosti 2014

Našej spoločnosti bola udelená Pečať spoľahlivosti, ktorú získalo v roku 2014 zo 15 635 dodávateľov verejných obstarávaní 23% vysoko hodnotených podnikov.

Čítajte ďalej

 

Certifikát ISO 9001

Naša spoločnosť v roku 2013 zaviedla a uplatňuje systém manažérstva kvality vyhovujúci podmienkam obsiahnutým v norme EN ISO 9001:2008


Čítajte ďalej
 

Certifikát ISO 14001

Naša spoločnosť v roku 2013 zaviedla a uplatňuje systém enviromentálneho manažérstva vyhovujúci podmienkam obsiahnutým v norme EN ISO 14001:2004

Čítajte ďalej