Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.
NEW USER REGISTRATIONCompany info
 • Company name *:
 • Required!
 • ID *:
 • Required!
 • Tax ID:

 • VAT:

Headquarter
 • Stree *:
 • Required!
 • Town *:
 • Required!
 • ZIP *:
 • Required!
Contact
 • Contact person *:
 • Required!
 • Phone *:
 • Required!
 • E-mail *:
 • Required!
If you already contacted our company representative, you can select it
 • Sales representative:
 • Code:
 • Enter code from image *:
 • Required!
 •  
By sending the registration data you agree with the registration and use terms of the online catalog of the Trend Hygiena companyRegistration and use terms of the online catalog you can read --- HERE ---