Výpis z RPVS


Naša spoločnosť bola zapísaná do REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Čítajte ďalej

 

Certifikát ISO 9001

Naša spoločnosť v roku 2013 zaviedla a uplatňuje systém manažérstva kvality vyhovujúci podmienkam obsiahnutým v norme EN ISO 9001:2008


Čítajte ďalej
 

Certifikát ISO 14001

Naša spoločnosť v roku 2013 zaviedla a uplatňuje systém enviromentálneho manažérstva vyhovujúci podmienkam obsiahnutým v norme EN ISO 14001:2004

Čítajte ďalej
Používajte biocídy bezpečným spôsobom.
Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.PAPIEROVÉ POHÁRE
Čítajte ďalej
 PAPIEROVÉ POHÁRE SKLADOM!
CENNÍKCENNÍK

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2024.

Ďakujeme za Vašu doterajšiu priazeň a dôveru.

Team Trend Hygiena s.r.o.