Výpis z RPVS


Naša spoločnosť bola zapísaná do REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Čítajte ďalej

 

Certifikát ISO 9001

Naša spoločnosť v roku 2013 zaviedla a uplatňuje systém manažérstva kvality vyhovujúci podmienkam obsiahnutým v norme EN ISO 9001:2008


Čítajte ďalej
 

Certifikát ISO 14001

Naša spoločnosť v roku 2013 zaviedla a uplatňuje systém enviromentálneho manažérstva vyhovujúci podmienkam obsiahnutým v norme EN ISO 14001:2004

Čítajte ďalej
Slovakia ring 2017

Naše partnerství s tímto závodním okruhem pokračuje i v roce 2017.Čtěte dál

CORONA vírus

Možnosti predchádzania šírenia vírusov a baktérií v exponovanom období.
NANO SILVER SANITIZER

EKOLOGICKÝ a HOSPODÁRNY

- účinný biocídny roztokČítajte ďalej

VYKONÁVAME PLOŠNÚ A PRIESTOROVÚ DEZINFEKCIU


CENNÍK dezinfekčných prostriedkovVítame Vás na stránke spoločnosti Trend hygiena. 

Naším cielom je byť spoľahlivým partnerom v oblasti poskytovania služieb dodávok čistiacich prostriedkov, hygienického materiálu a upratovacích pomôcok. 

Medzi naše prednosti patrí okrem priame kontaktu s výrobcami, naša vlastná produktová séria výrobkov, odborne vyškolení pracovníci a flexibilita dodávok. 

Veríme, že naše silné stránky podporia Váš bezproblémový chod kancelárskych priestorov, kuchyne, reštaurácie alebo všetkých súčastí wellness.