Používajte biocídy bezpečným spôsobom.
Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.
Možnosti predchádzania šírenia vírusov a baktérií v exponovanom období.
( nie len koronavírus – Coronaviridae 2019 nCoV ale aj H5N1,Bacillus cereus, stafylokok, streptokok, E.coli, atď.)
1. Dezinfekcia kolektívná
Pre kolektívnu dezinfekciu na miestach s väčším počtom osôb sa odporúča:

- Výmena náplní v dávkovačoch mydla (tekuté/penové za antibakteriálne)
- Pri vstupoch do budov inštalovať dávkovače alebo stojany s dávkovačmi dezinfekčných prostriedkov ( gél, sprej, pena )
- Doplnenie dávkovačov s dezinfekčným gélom na exponované miesta (vchody do areálu, kuchynky, priestory spoločného stravovania, šatne, vstupné priestory do výrobných priestorov, ...
- Distribúcia menších balení dezinfekčného gélu zamestnancom (100 ml praktické balenia)
- Na sušenie rúk nepoužívať textilné utierky ani elektrické sušiče rúk ktoré vírením vzduchu nadmerne rozširujú baktérie v priestore – používať papierové utierky z dávkovačov
- V kuchynkách používať prostriedky na umývanie s antibakteriálnou prísadou,
hubky meniť pravidelne a na utieranie používať papierové utierky

2. Dezinfekcia osobná
Pre osobnú hygienu a dezinfekciu jednotlivca sa odporúča zabezpečenie zvýšených hygienických aspektov a to napríklad:

- Pravidelné umývanie rúk antibakteriálnym mydlom ( registrované v CCHLP )
- Denne čistiť klávesnice a mobilné telefóny dezinfekčnou utierkou ( pozor na výber utierky aby sa nepoškodila klávesnica )
- Pravidelne čistiť volant a riadiacu páku motorového vozidla dezinfekčnou utierkou
- Po viacnásobnom použití bankoviek alebo mincí očistiť ruku dezinfekčným gélom
- Po opustení rizikových priestorov ( verejné dopravné prostriedky, letisko, obchodný dom, nemocnica, pošta, banky, atď.) ihneď použiť dezinfekčný gél ktorý máme pri sebe v malom balení ( 100 ml )


3. Dezinfekcia plôch
V období so zvýšenou možnosťou šírenia infekcií, vírusov a patogénov sa odporúča venovať pozornosť dezinfekcii priestorov a to najmä:
- Priestory s prístupom externých osôb (vrátnica, recepcia, priestory príjmu materiálu, expedicía tovaru, atd...
- Priestory spoločného stravovania (jedálne, kuchynky, priestory kávomatov a automatov na výdaj občerstvenia, ...
- Všetky kľučky na dverách , pulty podateľne, vrátnice

4. Dezinfekcia ovzdušia – aerosolová dezinfekcia
Ako mimoriadne účinnú dezinfekciu priestorov sa odporúča vykonať dezinfekciu nielen za pomoci mechanickej dezinfekcie, t.j. umývanie plôch ale komplexná dezinfekcia priestoru. Táto dezinfekcia sa vykonáva tzv. erosolovým zahmlievaním, kde sa dezinfekčná látka v podobe mikročastíc aerosolu dostane aj na také miesta kde pracovník pri umývaní bežne nedostane (napr. podrúčky stoličiek, spodné časti stolov, stojanov na výdaj materiálu, jedla, aťď.
Plošnú dezinfekciu je možné vykonať vo všetkých priestoroch, napr:
- Priestory administratívy
- Prednáškové sály na univerzitách
- Meeting room (zvlášt tie s vyššou frekvenciou používania, resp. Meeting roomy pre externé návštevy, shareované rokovacie miestnosti
- Šatne, zborovne, školské triedy, kinosály,
- Priestory spoločného stravovania