Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.
 Reklamačný poriadok

Podmienky záruky a reklamačný poriadok
Kupujúci musí predávajúcemu reklamovať vady tovaru bezodkladne podľa platných nariadení Obchodného zákonníka. Reklamácie zistené vizuálnou kontrolou (poškodený plast,mechanické poškodenie výrobku, atď) akceptujeme do 10 pracovných dní odo dňa dodania ale len ak ide o výrobné vady.     

Ak je na tovar poskytnutá záruka, musí byť reklamácia uplatnená do konca doby záruky.